Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Cyberbezpieczeństwo

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie
cyberbezpieczeńśtwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.) przekazujemy Państwu
informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni
oraz porady jak przeciwdziałać tymi zagrożeniom.
Cyberbezpieczeństwo - zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 2 pkt. 4 ww. ustawy)
to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność,
integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi
usług oferowanych przez te systemy”
I. Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:
1. Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania ( tzw. malware, wirusy, robaki, itp.),
2. Kradzieże tożsamości, kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
blokowanie dostępu do usług, spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości
elektroniczne), ataki socjotechniczne (np. phishing czyli wyłudzanie poufnych
informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.


II. Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:
1. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do odbieranych wiadomości email, sms, stron
internetowych nakłaniających do podania danych osobowych, osób podających się za
przedstawicieli firm, instytucji, którzy żądają podania danych autoryzacyjnych lub
nakłaniających do instalowania aplikacji zdalnego dostępu.
2. Nie ujawniaj danych osobowych w tym danych autoryzacyjnych dopóki nie ustalisz
czy rozmawiasz z osobą uprawnioną do przetwarzania Twoich danych.
3. Instaluj aplikacje tylko ze znanych i zaufanych źródeł.
4. Nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z przesłanych linków od nadawców,
których nie znasz.
5. Każdy email można sfałszować, sprawdź w nagłówku wiadomości pole Received:
from (ang. otrzymane od) w tym polu znajdziesz rzeczywisty adres serwera nadawcy.
6. Porównaj adres konta email nadawcy adresem w polu „From” oraz „Reply to” –
różne adresy w tych polach mogą wskazywać na próbę oszustwa.
7. Szyfruj dane poufne wysyłane pocztą elektroniczną.
8. Bezpieczeństwo wiadomości tekstowych (SMS).
- sprawdź adres url z którego domyślnie dany podmiot/instytucja wysyła do Ciebie
smsy, cyberprzestępca może podszyć się pod dowolną tożsamość (odpowiednio
definiując numer lub nazwę), otrzymując smsa, w którym cyberprzestępca podszywa
się pod numer zapisany w książce adresowej, telefon zidentyfikuje go jako nadawcę
wiadomości sms.
9. Jeśli na podejrzanej stronie podałeś swoje dane do logowania lub jeżeli włamano się
na Twoje konto email – jak najszybciej zmień hasło.
10. Chroń swój komputer, urządzenie mobilne programem antywirusowym
zabezpieczającym przez zagrożeniami typu; wirusy, robaki, trojany, robakami,
niebezpiecznymi aplikacjami typu ransomware, adware, keylogger, spyware, dialer,
phishing, narzędziami hakerskimi, backdoorami. rootkitami, bootkitami i exploitam

11. Aktualizuj system operacyjny, aplikacje użytkowe, programy antywirusowe, brak
aktualizacji zwiększa podatność na cyberzagrożenia hakerzy, którzy znają słabości
systemu/aplikacji , mają otwartą furtkę do korzystania z luk w oprogramowaniu.
12. Logowanie do e-usług publicznych, bankowości elektronicznej bez aktualnego
(wspieranego przez producenta) systemu operacyjnego to duże ryzyko.
13. Korzystaj z różnych haseł do różnych usług elektronicznych.
14. Tam gdzie to możliwe (konta społecznościowe, konto email, usługi e-administracji,
usługi finansowe) stosuj dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą np. sms, pin,
aplikacji generującej jednorazowe kody autoryzujące, tokenów, klucza fizycznego.
15. Regularnie zmieniaj hasła.
16. Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.
17. Pracuj na najniższych możliwych uprawnieniach użytkownika.
18. Wykonuj kopie bezpieczeństwa.
19. Skanuj podłączane urządzenia zewnętrzne.
20. Skanuj regularnie wszystkie dyski twarde zainstalowane na Twoim komputerze.
21. Kontroluj uprawnienia instalowanych aplikacji.
22. Unikaj z korzystania otwartych sieci Wi-Fi.
23. Podając poufne dane sprawdź czy strona internetowa posiada certyfikat SSL. Protokół
SSL to standard kodowania (zabezpieczania) przesyłanych danych pomiędzy
przeglądarka a serwerem.
24. Zadbaj o bezpieczeństwo routera (ustal silne hasło do sieci WI-FI, zmień nazwę sieci
WI-Fi zmień hasło do panelu administratora, ustaw poziom zabezpieczeń połączenia z
siecią Wi-FI np. WPA2 i wyższe, aktualizuj oprogramowanie routera, wyłącz funkcję
WPS, aktywuj funkcję Gościnna Sieć Wi-Fi „Guest Network”.
25. Szyfruj dyski twarde komputera, przenośne.


III. Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów
zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu
użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych. Wszelkie
porady bezpieczeństwa dla użytkowników tych urządzeń dostępne są na:
1. Witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty
Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym pod adresem:
https://www.cert.pl
2. Witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczenstwo
3. Kampania ma na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni https://www.gov.pl/web/baza-
wiedzy/cyberbezpieczenstwo    


IV. Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa:  https://incydent.cert.pl/
Na osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami Krajowego Systemu
Cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych,
wyznaczony został Pan Tomasz Więckowski, który pełni również funkcję Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, dane kontaktowe poczta email: iod2@synergiaconsuting.pl
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018r. poz.1560 ze zm.).